De cursus Frans Conversatie die bij jou past

Bij het opstarten van een nieuwe cursus is het van belang dat deze zo goed mogelijk aansluit op jouw kennisniveau. 

Daarnaast verschilt de voorkeur voor studeren nogal eens per persoon. Daarom kun je bij Taaldolfijn zelf kiezen voor je manier van studeren. De cursussen zijn op elkaar afgestemde gehelen en prima geschikt voor studie met standaard, intensieve of spoed Skype ondersteuning door de docent.

Hieronder het overzicht van de conversatie cursussen Frans voor particulieren.

Standaard cursus Frans met lessen via Skype 

Voor beginners en (ver) gevorderden die directe ondersteuning wensen van hun docent bij de lessen. De cursussen zijn inclusief 10 Skype lessen. Tijdens deze Skype sessies worden de lessen besproken en eventuele problemen behandeld. Middels de in het leerplatform ingebouwde chatfunctie sta je steeds in verbinding met je docent en kan je je vragen al kwijt. Een groot deel van de sessies wordt besteed aan het intensief oefenen van het spreken en verstaan van de Franse taal. Voor meer informatie klik je hier

Intensieve Conversatiecursussen Frans

Voor beginners en (ver) gevorderden die snel Frans willen leren spreken en verstaan en daar ook veel aandacht aan willen besteden. Het aantal lessen is uitgebreid en is inclusief 16 Skype lessen in 8 weken. Met de ingebouwde chat functie sta je steeds in verbinding met je docent en kan je problemen die je tegenkomt bij het studeren direct met je docent behandelen.

Gedurende de Skype sessies wordt intensief het Frans spreken en verstaan geoefend. De in de lessen behandelde onderwerpen worden besproken, maar ook onderwerpen die door de cursist worden aangedragen.

Spoed Conversatiecursussen Frans

Deze cursussen zijn ontwikkeld voor iedereen die op korte termijn naar Frankrijk moeten vertrekken en op zeer korte termijn in staat moeten zijn enigszins Frans te spreken en verstaan. Maar ook voor iedereen die razendsnel de Franse taal wil gaan beheersen. 

Om maximaal rendement uit de lessen te halen en geen tijd te verliezen worden de lessen aangepast aan de kennis van de Franse taal en de wensen van de cursist. Geen cursus is dus hetzelfde. 

Voor de één zal in het begin veel aandacht moeten worden besteed aan de grammatica gedurende één Skype sessie per dag. Voor de ander, die de grammatica al redelijk beheerst worden twee Skype sessies per dag vrijwel geheel besteed aan conversatie technieken trainen.

De definitieve cursus opbouw wordt bepaald en overeengekomen tijdens de vrijblijvende proefles.

N.B. Bekijk ook onze (spoed)cursussen Frans die gedurende het hele jaar gegeven worden in Vichy, Frankrijk. Voor meer informatie klik hier