Waarom zakelijk Frans?

Voorkom misverstanden en verbeter je concurrentiepositie

De taal- en cultuur barrières zijn er de oorzaak van dat de samenwerking tussen Nederlandse en Franse bedrijven vaak mislukt. Nederlandse bedrijven laten daardoor aanzienlijke kansen liggen om te scoren op een enorm grote afzetmarkt. 

Kennis van de Franse taal in woord, geschrift, maar vooral conversatie vergroten de kansen op de Franse markt.

Investeer daarom in kennis van de Franse taal en cultuur! 

Wij geven zakelijke cursussen Frans Conversatie op maat, van semi-beginner tot vergevorderd. Tot onze klanten behoren mensen uit het bedrijfsleven, mensen die werkzaam zijn voor de Europese Unie of de Wereldbank en mensen en medisch personeel (artsen, verpleegkundigen) die in Frankrijk gaan werken. 

De Zakelijke Cursus Frans Conversatie die bij jou past

Bij het opstarten van een nieuwe zakelijke cursus Frans Conversatie is het van belang dat deze zo goed mogelijk aansluit op jouw kennisniveau en wensen. 

Daarnaast verschilt de reden om Zakelijk Frans te leren nogal eens. Daarom kun je bij Taaldolfijn zelf kiezen voor je manier van studeren. De cursussen zijn op elkaar afgestemde gehelen en prima geschikt voor, studie met standaard, intensieve of spoed Skype ondersteuning door de docent. Ondersteuning middels de ingebouwde chatfunctie is voor alle cursussen aanwezig.

Hieronder het overzicht van de Zakelijke Frans Conversatie Cursussen.

Standaard Conversatiecursussen Zakelijk Frans

Deze cursussen zijn voor beginners en (ver) gevorderden die directe ondersteuning wensen van hun docent bij de lessen. De cursussen zijn inclusief 20 Skypesessies. Tijdens deze Skypesessies worden de lessen besproken en eventuele problemen behandeld. Middels de in het leerplatform ingebouwde chatfunctie sta je steeds in verbinding met je docent en kan je je vragen al kwijt. Een groot deel van de sessies wordt besteed aan het intensief oefenen van het spreken en verstaan van de Franse taal in een zakelijke context.

Intensieve Conversatiecursussen Zakelijk Frans

Voor beginners en (ver) gevorderden die snel het zakelijk Frans willen leren spreken en verstaan en daar ook veel aandacht aan willen besteden. De 20 Skypesessies worden verdeeld over 10 weken. Met de ingebouwde chat functie sta je steeds in verbinding met je docent en kan je problemen die je tegenkomt bij het studeren direct met je docent behandelen.

Gedurende de Skypesessies wordt intensief het Frans spreken en verstaan geoefend in een zakelijke context. De in de lessen behandelde onderwerpen worden besproken, maar ook onderwerpen die door de cursist worden aangedragen.

Spoedcursussen Zakelijk Frans

Deze cursussen zijn ontwikkeld voor iedereen die op korte termijn om zakelijke redenen naar Frankrijk moeten vertrekken en op zeer korte termijn in staat moeten zijn enigszins Frans te spreken en verstaan. Maar ook voor iedereen die razendsnel het zakelijk Frans wil gaan beheersen. De spoedcursus Zakelijk Frans bestaat uit 20 Skypesessies die verdeeld worden over 2  - 4 weken, afhankelijk van het niveau van de cursist.

Om maximaal rendement uit de lessen te halen en geen tijd te verliezen worden de lessen aangepast aan de kennis van de Franse taal en de wensen van de cursist. Geen cursus is dus hetzelfde. 

Voor de één zal in het begin veel aandacht moeten worden besteed aan de grammatica gedurende één Skype sessie per dag. Voor de ander, die de grammatica al redelijk beheerst worden twee Skype sessies per dag vrijwel geheel besteed aan zakelijke conversatie technieken trainen.

De definitieve cursus opbouw wordt bepaald en overeengekomen tijdens de vrijblijvende proefles.

N.B. Bekijk ook onze zakelijke cursussen Frans die gedurende het hele jaar gegeven worden in Vichy, Frankrijk. Voor meer informatie klik hier.