Home » Conversatiecursus

Conversatieles Skype

In een conversatieles leer je Frans spreken met je Franstalige docent. Als je al Frans spreekt, is het de bedoeling dat je je Frans gaat optimaliseren. Dat gaat m.b.v. veel oefening, grammatica uitleg en het verbreden van je woordenschat. Dat is duidelijk voor iedereen. 

Er gebeurt echter meer.

Middels de  AAD´s die op jouw niveau en interesses zijn afgestemd word je continu geconfronteerd met levensechte situaties. Op een intelligente manier word je door deze AAD´s geleid en leer je ongemerkt strategieën om het échte Frans te verstaan. 

Sommige AAD's en bijbehorende interactieve oefeningen zullen helemaal toegespitst zijn op uitspraak en ritme. Een heel precieze uitspraak en een correct ritme zijn immers onontbeerlijk om je verstaanbaar te maken. 

Dit ga je allemaal op een uiterst plezierige en levensechte manier leren bij Taaldolfijn. Om te weten hoe we dat precies aanpakken, lees je snel verder!

Taaldolfijn Conversatie Frans
Taaldolfijn Conversatie Frans

Lesinhoud

De allerbeste manier om de lesinhoud te leren kennen, is het nemen van een proefles. We maken kennis en helpen indien nodig met het installeren van Skype. We bekijken wat je niveau is en of er specifieke onderwerpen zijn waarover je les wilt hebben.  

Taaldolfijn Franse les via Skype

Neem een proefles, met een groep of individueel. 

 Als beginner of licht gevorderde krijg je uiteraard woorden bij de AAD's - filmpjes.   Als je ver gevorderd bent, zal je merken dat er aan de hand van de AAD aanvullende opdrachten thuis voorbereid of zelfs gemaakt moeten worden, teneinde je Frans naar een hoger niveau te tillen. 

Belangrijk is dat je beseft dat je uitbreiding van vocabulaire spelenderwijs gaat, maar dat je altijd in bezit bent van vocabulairelijsten voorzien van audiobestanden. Hetzelfde geldt voor de grammatica. Je wordt getraind om deze vrijwel zonder nadenken toe te passen. Echter, een Nederlandse uitleg van de grammatica is altijd beschikbaar voor je. 

Na de proefles

Voorbereiding

Om snel vorderingen te maken, wordt je gevraagd thuis voor te bereiden, zodat je optimaal kunt profiteren van je 50 minuten les. Het werk voor thuis zal bestaan uit het bekijken van een AAD en het maken van de daarbij behorende interactieve oefeningen. Deze oefeningen laten je intensief de AAD beluisteren en bekijken en leren je strategieën om Frans te verstaan in een werkelijke situatie.

Elektronische leeromgeving

Via de elektronische leeromgeving heb je ook toegang tot woordenlijsten voorzien van audiobestanden en grammatica uitleg. Per AAD krijg je aparte woordenlijsten en aparte grammatica uitleg. Alle woorden en grammatica bekeken, en de oefeningen gemaakt, dan begrijp je reeds het hele AAD! In de Skype les kun je er dan uitgebreid over praten. 

Taaldolfijn Frans leren

Echt Frans leren spreken.... Durf jij het avontuur aan?

Je bent een totale beginner....

Als beginner - die werkelijk geen woord Frans kent - krijg je op dezelfde manier les.  Natuurlijk begin je bij het begin. Dankzij het feit dat je in 

Taaldolfijn Frans leren beginners

virtueel Frankrijk terecht komt, zal het echter heel snel gaan.

Snelle vooruitgang

Je vooruitgang is namelijk niet afhankelijk van het stampen van woordjes en het uit je hoofd leren van grammatica regels. Dankzij het feit dat je direct in (virtueel) Frankrijk terecht komt, onthoud je woorden en manieren van zeggen meer "als vanzelf". Zoals een kind zijn moedertaal leert. Immers, een taal leer je door het koppelen van woorden aan wat je ziet.